How Is Your Feelings?

LOVE is amazing
To have a feeling about anything is a big part of many people life. Everybody have both positive and negative feelings in life. The most beautiful feelings is that when you really can show your feelings to other people.
To be in love, for example, is something you perhaps only have one time in life. But in that big moment are you actually feel like the happiest person in the whole wide world! It's a huge positive feeling who is in your body. And this feeling goes trough the body back and forth million times when you see or are touched by this person. You just want to be with this person every day and every night. You allmost forget everything. Can't stand up, be couse your heart are beating so fast. You are in the middle of an extraordinary thing, that I call LOVE!

For me is real love that you can keep your feelings for this person whether you're married with or have a relationship with. To live life long with your partner is what I call for a big truth promise.
If your married, and made this huge promise to your partner and can hold it to the day you die. Well, then you have done a miracle. One more who everyone can trust, and me thereself with. If you are such a person you should have the biggest honor.

That is the person I am looking for. The right person in my life. One person I can trust in every perfect, diffrent and strange days. Yeah, in allmost every day I will hear the truth in every word you say.

If you show me your feeling, I show you mine...Can you see the love between this two people?
Well, perhaps they are just best friends or are a real couple, it's beautiful eather way...

Now I am going to eat dinner with my sweet family, so see you next time!! PEACEE!!


Japans Bakgrund

Japan är en monarki, men har kejsare (Akihito), och har ett demokratisk statsskickt. Landet är rikt på fisk, kol och olika mineraler. Japans exporter, transportutrustning, motorfordon, maskiner och kemikalier, är viktiga för landets ekonomi. Importvarorna, råmaterial, olja och andra bränslen, maskiner, livsmedel och kemikalier, är viktiga för freden med omvärlden. Japans invånare, 126,8 miljoner, lever på en yta på 377 944 km². (Per km², 336 människor)
Deras BNP/invånare; 39 573 $ (2009)


Själva Japan, är en stor ö utanför den asiatiska kusten. Landet är mycket plant till ytan, och har nästan enbart ett enda berg, Mount Fuji. Mellan den asiatiska kusten och Japans västkust ligger ”Det Japanska Havet”. Bortanför landets östkust ligger ”Stilla Havet”. Japan består till mestadels av tre stora öar, Honshu, Shikoku och Kyoshu, sedan små ökedjor. Klimatet växlar mellan olika kuster. I norra Japan finns alla fyra årstiderna, medan södra Japan har ett tropiskt klimat. Väst- och östkust sidorna är olika på grund av kalla och varma vattenströmmarna. Östkusten har varma strömmar och till mitten av landmassan är det till största del sommar. Västkust sidan har kalla strömmar som bidrar till kallare område på den sidan av landmassan. På de olika kusterna finns det olika sorters fisk, och på så sätt är landet rikt på fisk.  

Religionen i Japan består till ca 90% av buddism och utövar shintoism. Resterande innehåller Kristerdom (1-2%) och andra religioner (ca 5-8%).


De första statsbildningarna i Japan var på ca 300 år f.kr - 300 år e.kr, på öarna Honshu, Kyushu och Shikoku. Och Nara var Japans huvudstad på 700 talet, som sedan förändrades av Kina till Heian (dagens Kyoto). Mongoliska styrkor försökte invardera Japan två gånger (år 1274 och 1281), men misslyckades båda gångerna på grund av att tyfoner bröt sönder invasionsskeppen. Maktcentret flyttades till Edo, dagens Tokyo, efter en rad uppror och inbördeskrig. Under Edo-perioden levde Japan i fred med sina grannar tack vara att de utslöt omvärlden. Det var bara några enstaka kineser eller holländare som fick handla med Japan. Men 1853 tvingade amerikanska flottor att ha handelsrätter, och ryssar, britter och fransmän följde efter. Tack vare det bröt det ihop med inbördeskrig och statskupper - freden var bruten. Japan gick från ett slutet land till öppet, modernt land som ville expandera.
Där, 1868, stupade den siste Shugonen (militärguvernör), och kejsaren fick makten, och flyttades från Kyoto till Edo (Tokyo).

På 1940-talet var Japan med i det tragiska världskriget där Japan, 1941, anfaller Pearl Harbor. Men som kapitulerar år 1945 efter atombomberna över Hiroshima  och Nagasaki. Efter Kapitulationen ockuperades Japan av USA i fyra år. Först 1952 blev Japan ett självständigt land. Under de fyra åren förlorade Japan sina tidigare erövringar, även de som egentligen alltid har tillhört Japan (så som ökedjan Kurilerna). Först 1951 slöt Japan fred med USA i San Fransisco. Och som innan lovat, enligt grundlagens 9e paragraf att de aldrig mer ska ta till krigsvåld i konflikter med omvärlden. År 1964 har Japan rest sig ur ruinerna efter de katastrofala efterlämningarna av atombomberna. Men som än idag drabbar vissa japanska invånare, på grund av uranutspridningen som utvecklades till cancer hos dem.

Idag lever Japan i fred med omvärlden och deras ekonomi går uppåt. Som det gjort i flera århundraden. Tack vare deras import- och exportvaror till de behövande länderna. Importvarorna är råmaterial, olja och andra bränslen, maskiner, livsmedel, kemikalier och metaller. De viktigaste exportvarorna är naturligtvis transportutrustning, motorfordon, maskiner, metaller och kemikalier.

 

Dessa öar är ockuperad av Ryssland!

Detta är en påbörjan av en samhälle uppgift som jag tog en positiv del av :D

Ha en härlig helg alla glada! PEEACEE!


RSS 2.0