Två barn..

Två barn springer
Den ene för att åka först i rutschkanan,
den andre för att undvika skjutvapen.

Två barn gråter
Den ene för att inte fått ett PSP i julklapp,
den andre för att föräldrarna nyligen dött.

Två barn i världen
Den ene är 10 år och har hela sitt liv framför sig,
den andre hann bara bli 9 år..


En dikt jag nyligen såg att min kompis lade ut på Facebook..
Denna dikt rörde vid mitt hjärta, hela min kropp fick en rysning av tanken att det verkligen finns barn som kämpar för sitt liv.
Det gör mig lite ledsen i hjärtat när jag vet att det verkligen är så..


Japanese sentences

Hashimemashite (your name) desu. Doozo yoroshiku = Hello, I'm ... . Nice to see you (To someone you havn't met before)

Watashi no onamae wa ... desu = My name is ...

Anata no onamae wa nan desu ka = What's your name?

Watashi wa kookoosei desu = I'm a high school student

Watashi wa sueden/nihon/huransu/irigitsu/doitsu jin desu = I'm swedish/japanese/frence/english/german

Anata wa huransu jin desu ka = Are you frence?
 (Iie chigaimasu= No, I'm not ; Hai, so desu = Yes I am)

Kyoo wa getsu/ka/sui/moku/kin/do/nichi desu = Today it is monday/tuesday/wednesday/thersday/friday/saturday/sunday

Kyoo wa nan yoobi desu ka = What day is it today?

Ima nan ji desu ka = What's the clock?

San ju desu = Three a clock

Japanese numbers; ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyuu, juu

Watashi no tanjoo bi wa go getsu yokka desu = My bithday is may 4 (change "go" and "yokka", so it can be your birthday)

Anata no tanjoo bi wa itsu desu ka = When are you born?

Kyoo wa nan nichi desu ka = What date is it today?

And I finish with the Japanese dates and month;

Date = Hi/nichi                           Month = tsuki/gatsu
1. tsuitachi                                    January - ichi gatsu
2. hutsuka                                     February - ni gatsu
3. mikka                                       March - san gatsu
4. yokka                                       April - shi gatsu
5. itsuka                                       May - go gatsu 
6. muika                                       June - roku gatsu
7. nanoka                                     July - shichi gatsu
8. yooka                                       August - hachi gatsu
9. kokonoka                                  September - ku gatsu
10. tooka                                      October - juu gatsu
11. juu ichi nichi                            November - juu ichi gatsu
12. juu ni nichi                              December - juu ni gatsu
13. juu san nichi
14. juu yokka
15. juu go nichi
16. juu roku nichi
17. juu nana nichi / juu shichi nichi
18. juu hachi nichi
19. juu ku nichi
20. hatsuka
21. ni juu ichi nichi
22. ni juu ni nichi
23. ni juu san nichi
24. ni juu yokka
25. ni juu go nichi
26. ni juu roku nichi
27. ni juu nana nichi / ni juu shichi nichi
28. ni juu hachi nichi
29. ni juu ku nichi
30. san juu nichi
31. san juu ichi nichi

Read and learn japanese! In the end you can write sentences like;
Watashi wa yon nen go nihon ni ikimasu
= About four years, I go to Japan,
Watashi wa gozen inu to aurite mori ni ikimasu = In the morning I went out with my dog in the forest,
Watashi wa san ju ni tomodachi no ie ni ikimasu = Three a clock I go to my friends house,
Watashi kinoo shigotoo ni ikimasendeshita = I didn't go to the work yesterday.

Have a nice evening!


Endless love

I am standing on a cliff 2000 meters over ocean
I am looking down and thinking of you
Two years earlier, you went to your second life
My tears are falling down to the surface of ocean

My heart is beating faster
My emotions are spred all over my body
I step forward to the edge and looked down
Held my arms out and felt I was going down

I see your face front of me in my head
And I feel the cold wind on my body
I hear your laugh trough my head
I am falling trough the wind down
My love to you is endless

I am going trough the surface of water
I'm saying to you that I am comming closer
The light over me shows me the melody of ending of life
I'm just waiting for the water has filled my lungs

The figure of you has become clearer
You look troubled of me
I give you the eye that everything's fine
Soon I take my last breath

To be with you

I see your  face front of me in my head
And I feel the cold water around my body
I hear your laugh in my head
I am taking my last breath  for you
My love to you is an endless love

To be with youSome people is so dramatic that they risk their life to be with the one they love

A text I just had in my head, and I wanted to write it down here...
Have a good evening


How Is Your Feelings?

LOVE is amazing
To have a feeling about anything is a big part of many people life. Everybody have both positive and negative feelings in life. The most beautiful feelings is that when you really can show your feelings to other people.
To be in love, for example, is something you perhaps only have one time in life. But in that big moment are you actually feel like the happiest person in the whole wide world! It's a huge positive feeling who is in your body. And this feeling goes trough the body back and forth million times when you see or are touched by this person. You just want to be with this person every day and every night. You allmost forget everything. Can't stand up, be couse your heart are beating so fast. You are in the middle of an extraordinary thing, that I call LOVE!

For me is real love that you can keep your feelings for this person whether you're married with or have a relationship with. To live life long with your partner is what I call for a big truth promise.
If your married, and made this huge promise to your partner and can hold it to the day you die. Well, then you have done a miracle. One more who everyone can trust, and me thereself with. If you are such a person you should have the biggest honor.

That is the person I am looking for. The right person in my life. One person I can trust in every perfect, diffrent and strange days. Yeah, in allmost every day I will hear the truth in every word you say.

If you show me your feeling, I show you mine...Can you see the love between this two people?
Well, perhaps they are just best friends or are a real couple, it's beautiful eather way...

Now I am going to eat dinner with my sweet family, so see you next time!! PEACEE!!


Japans Bakgrund

Japan är en monarki, men har kejsare (Akihito), och har ett demokratisk statsskickt. Landet är rikt på fisk, kol och olika mineraler. Japans exporter, transportutrustning, motorfordon, maskiner och kemikalier, är viktiga för landets ekonomi. Importvarorna, råmaterial, olja och andra bränslen, maskiner, livsmedel och kemikalier, är viktiga för freden med omvärlden. Japans invånare, 126,8 miljoner, lever på en yta på 377 944 km². (Per km², 336 människor)
Deras BNP/invånare; 39 573 $ (2009)


Själva Japan, är en stor ö utanför den asiatiska kusten. Landet är mycket plant till ytan, och har nästan enbart ett enda berg, Mount Fuji. Mellan den asiatiska kusten och Japans västkust ligger ”Det Japanska Havet”. Bortanför landets östkust ligger ”Stilla Havet”. Japan består till mestadels av tre stora öar, Honshu, Shikoku och Kyoshu, sedan små ökedjor. Klimatet växlar mellan olika kuster. I norra Japan finns alla fyra årstiderna, medan södra Japan har ett tropiskt klimat. Väst- och östkust sidorna är olika på grund av kalla och varma vattenströmmarna. Östkusten har varma strömmar och till mitten av landmassan är det till största del sommar. Västkust sidan har kalla strömmar som bidrar till kallare område på den sidan av landmassan. På de olika kusterna finns det olika sorters fisk, och på så sätt är landet rikt på fisk.  

Religionen i Japan består till ca 90% av buddism och utövar shintoism. Resterande innehåller Kristerdom (1-2%) och andra religioner (ca 5-8%).


De första statsbildningarna i Japan var på ca 300 år f.kr - 300 år e.kr, på öarna Honshu, Kyushu och Shikoku. Och Nara var Japans huvudstad på 700 talet, som sedan förändrades av Kina till Heian (dagens Kyoto). Mongoliska styrkor försökte invardera Japan två gånger (år 1274 och 1281), men misslyckades båda gångerna på grund av att tyfoner bröt sönder invasionsskeppen. Maktcentret flyttades till Edo, dagens Tokyo, efter en rad uppror och inbördeskrig. Under Edo-perioden levde Japan i fred med sina grannar tack vara att de utslöt omvärlden. Det var bara några enstaka kineser eller holländare som fick handla med Japan. Men 1853 tvingade amerikanska flottor att ha handelsrätter, och ryssar, britter och fransmän följde efter. Tack vare det bröt det ihop med inbördeskrig och statskupper - freden var bruten. Japan gick från ett slutet land till öppet, modernt land som ville expandera.
Där, 1868, stupade den siste Shugonen (militärguvernör), och kejsaren fick makten, och flyttades från Kyoto till Edo (Tokyo).

På 1940-talet var Japan med i det tragiska världskriget där Japan, 1941, anfaller Pearl Harbor. Men som kapitulerar år 1945 efter atombomberna över Hiroshima  och Nagasaki. Efter Kapitulationen ockuperades Japan av USA i fyra år. Först 1952 blev Japan ett självständigt land. Under de fyra åren förlorade Japan sina tidigare erövringar, även de som egentligen alltid har tillhört Japan (så som ökedjan Kurilerna). Först 1951 slöt Japan fred med USA i San Fransisco. Och som innan lovat, enligt grundlagens 9e paragraf att de aldrig mer ska ta till krigsvåld i konflikter med omvärlden. År 1964 har Japan rest sig ur ruinerna efter de katastrofala efterlämningarna av atombomberna. Men som än idag drabbar vissa japanska invånare, på grund av uranutspridningen som utvecklades till cancer hos dem.

Idag lever Japan i fred med omvärlden och deras ekonomi går uppåt. Som det gjort i flera århundraden. Tack vare deras import- och exportvaror till de behövande länderna. Importvarorna är råmaterial, olja och andra bränslen, maskiner, livsmedel, kemikalier och metaller. De viktigaste exportvarorna är naturligtvis transportutrustning, motorfordon, maskiner, metaller och kemikalier.

 

Dessa öar är ockuperad av Ryssland!

Detta är en påbörjan av en samhälle uppgift som jag tog en positiv del av :D

Ha en härlig helg alla glada! PEEACEE!


Japanese

In five weeks I have study Japanese in the university here in Östersund. It is very exciting and I just want to learn more and more each day I wake up. We always learn new things every tuesday, and we've actually gone further than them in my real school (those who study chinese). I am going to show you what we've learned in our lessons.
It's as a matter of fact very easy, specially for those who really want to learn japanese. We've gone through almost every sign in "Hiragana". It's just the signs of how you speak particular words left, and then we start on "Katakana" signs. Then after all course we have to know how to read and write "kanji" signs, and that's the diffucult part starting.

Here comes some natural phrases:

Ohayoo (gozaimasu) = Good morning
Kon nichi wa = Hello
Kon ban wa = Good evening
Oyasumi nasai = Good night
Sayoo nara = Good bye (for long)
Arigatoo (gozaimasu) = Thank you (very much)
Omedetoo (gozaimasu) = Congratulations
Itadaki masu = Thanks for the food (before dinner)
Goshisoo sama = Thanks for the food (after dinner)
Itte kimasu = Good bye (leaving)
Itte rassyai = Good bye (stay)
Tadaima = "I'm home!"
Okaeri (nasai) = Welcome home
Rassyai = Welcome

I hope you will enjoy the phrases until I come with sentences...This is a picture of Mount Fuji, a temple and the Fuji-village. And of course Cherry Blooms, in japanese; Sakura Ki...

Now am I going to eat some dinner. ITTE KIMASU!

Chinese Cinderella

Just right now i've finished the book "Chinese Cinderella" of "Adeline Yen Mah". I chose the book for my english book in school. Until now i've actually never read an english book. After i've read it I just can't understand why i havn't done it before.
This book was actually the best book I've ever read. Even though I'm not perfect in english. Some word were unfamiliar, but did figured out what it was if I read the whole sentence.

The author writes a selfbiography, about her life form the day she was born til she was fourteen. She also explain how the chinese call each other in the family.
She has four bigger siblings, one sister and three brothers. In chinese they call'em; "Big Sister" or "First Doughter", then "Big Brother" or " First Son". Then comes "Second Brother/Son", "Third Brother/Son".
And after thier fathers remarriage, they got two more siblings, called "Fourth Brother/Son and "Little Sister/Daughter"... So Adeline Yen Mah is the fifth child and called "Second Sister".
In the book she tells us that the word "Grandfather" is called "Ye Ye" in chinese.
She also describe the word in chinese and in chinese signs, whom I have forgotten in this time.

About the book
This book is about an unwanted daughter whom is disloved by her parents, and her siblings blame her for cousing their mothers death. Becouse the mother died a few days after giving birth to her.
A couple of years later their father remarried with a woman, who comes from france and is half chinese. Then they moved to Shanghai. The children did not like their new stepmother, becouse she had the very highest order in the house. Their new mother and their father got two more children, whom is very loved by them.
Adeline, the writer and the little unwanted dauther, hated to be at home. Just that she were disloved by her siblings and she couldn't do what she wanted to. But she loved her school, most thing in the world. The teachers loved her and her ability to speak and write. And her schoolmates love her of her kindness, and later she will become the leader and classpresident of her school.
But then, her parants deside that they have to move her to another school in "Taijin". All by herself in a school of nuns and so on. A few month later the communist took over and the other pupils are escaping from taijin, to not fall in prison. (This is the centry in the secound world war).
She were alone again in the whole school and there she wrote a play and sent it in to a big competition in China. She wrote it to her grandfather who also belive in her and her ability of school. But a few days later, her Ye Ye died, coused by his diabetes.
After she wrote and had sent it, her stepaunt picked her up there in school to take her to her parents.
After a few mounth, her father read the newspaper, and directly called Adeline to his office.
She was scared, and thought that she have done something wrong. But then she did come in, her father had unexpectly a wide smile on his lips and said that he was very very proud of her, of her play she wrote on her last school she went. He has read it in the paper, that she had won the competition. She was filled with happiness of the winning, but she was more happy about that her father were proud and happy of her.
In that beautiful moment, she had the courage to ask her father if she could study on the university in England.
And she did. (Girls are usualy not entering university in China)


I write this contribution in english becouse the book is in english, so I thought is would be a great practise to learn english.

I love this book, to read it makes me feel both sad and happy, when she describe how her parents show their disloveness adn when she have friends she trust end when her aunt show her love to her.
I really recommend this book to they who loves to read sad true stories. The author can really show her sadness she had been trough.The little girl on the books front page is Adeline Yen Mah.

Now am I going out for a afternoon walk in the cold autumn. I wish you all beautiful evening! PEACEE!
Ledsen!

Jag är hemskt ledsen, jag kan inte få in bilderna på bloggen just nu. Jag antar att jag får göra det när jag kommer hem tror jag... Hoppas att det är okej för er? Vanja?

Ses på lördag, kankse...

PEACEE!!

Hotell Frukost!

Hej och godmorgon Stockholm! En underbr dag för Grönalund, inte så soligt, lite mulet så där, helt perfekt! Hoppas att dedt inte blir regn bra, annars kan det få vara som det är just nu.

Vi har nyss kommit in på vårt rum från den fantasktiska hotellfrukosten. Ni kommer tt få se lite hur det ser ut, och va jag åt.
Vi håller på att förbereda oss för en busstur, nr 76:an, till en gatta som jag glömt vad den heter just nu, och sen ska vi ta en promenad till hamnen där vi ska köpa en Grönalund biljett!Här kan man ta Sallat och diverse.Detta är Ägg, Bacon & Äggröra!Min tallrik!, Äggröra och Bacon! GOTT! ( Tog även en macka med salami på och nägra Vattenmelon bitar )

Nu ska jag skynda mig ner till de andra som väntar på mig!
Ha det Bäst!

PEACEE!

Fika, varningstriangel, Hotell, Middag & Böter?!

Nu har vi äntligen kommit fram till hotellet, Scandic Ariadne. Vi har idag varit med om ett antal hinder både under resan och vid hotellet. Ni kommer nu att få en snabbrepris på hur dagen har varit för oss.

Efter vi har åkt ett tjugotal mil kommer vi fram till ett fikaställe vid namn Gnarp. Christin hade gjort underbart goda salami & Brie- smörgåsar.

Det fick bli två bilder eftersom Ronny ville att jag skulle vara  med på kort.Jag hittade en gunga att sitta i, men....... Jag fastnade i gungan och behövde hjälp med att ta mig ur den!!!Ronny satte sig i en gunga breved. Han ser lite rolig ut med dessa stora skor!Jag var tvungen att ta kort på de underbara fantastiska sagolika Stackmoln som svävade över oss med stil, MEN tillbaka till verkligheten!!

När vi var i Södra Gävle jävlades bilen med oss för andra gången idag! Hjulena på bilen var dåligt åtdragna att det lät som att de skulle åka av om vi åkte längre. Vi stannade och sprang ut och satte ut varningstriangeln och stod och vinkade på bilar för vi ville att de skulle stanna och hjälpa oss.
Som tur var stannade någon efter tiotal bilar. Han hade inte den fäljkors som passade till vår bil, så Christin fick åka med honom till en gård som de frågade om de fick låna en. Det tog ett ganska bra tag så vi som stannade kvar vid bilen tog ännu en fika.Stannade och tog fika.Ronny står vid varningstriangeln.Jag blev livrädd för en geting som jagade mig fram och tillbaka!!Äntligen framme vid hotellet!!, efter en lång väntan på att bilen skulle fungera normalt!Detta är Entrén! Jag tyckte att den var super vacker! Ännu vackrare blev den när vi insåg att det inte var plastväxter!Här checkar vi in vid resensionen.Detta är den roliga törnrosa-trappan!Det fanns hissar också som tur var, med härlig utsikt över vattnet och båtarna...Utsikten från hissen.Våran Svit!! Det finns två sängar och en bäddsoffa (som jag ska sova i), en helväggspegel, tv, och stort utkiks fönster...Utsikt från hotelrummet!Jag tog att passa på att testa spegeln!Ronny, Jag & Mamma totalt nöjd med rummet!

Efter att ha kollat in rummen blev vi hungriga och hittade en pizzeria precis i närheten.
Jag och Julia tog en PastaKycklingSallad, Linnea en Ost&Skink Paj, Ronny och Cjristin en Pizza och Mor en Pan-Pizza med vitlök i.Gott med mat efter en sådan dag!

När vi hade ätit klart åkte vi upp till rummen och när vi var i hissen såg vi något gult papper på framrutan på bilen! Vi sprang ner och kollade vad det var. Det var en P-böter!!! Det stod att vi hade parkerat på en handikapp-parkering! Vi visste inte riktigt om man fick stå där men vi antog att man fick det, och vi frågade även personalen på hotellet om det var en handikapp-parkering där, men de sa att man kunde stå där för de fanns bara en enda sådan parkering så vi lät bilen stå kvar där.... Efter vi hade fått Bötern frågade vi en gång till en annan personal vid resensionen hur det låg till egentligen. Hon sa samma sak, att det bara fanns en HK-parkering.
Mamma ska ringa nummret som stod på lappen och fråga varför i hela världen de inte har satt skylten på ett bättre ställe och att vi blev totalt lurade av både personalen och den dåliga ditsatta skylten!Skylten sitter mittemellan en parkering, hur ska man veta vart man kan stå?

Nu ska jag sova, för imorgon ska vi kliva upp i tid så vi kan gå på Grönalund!!! Himla kul!!
Ha det bäst!!

PEACE!!


ON THE ROAD AGAIN!

Detta är det första inlägg som jag skriver vad jag håller på med. Jag kommer göra det nu i veckan för Vanja ville följa med oss via min blogg på vår semester till Stockholm/Kålmården.
Med "OSS" medar jag; Jag, Ronny, Mamma Marre, Julia, Linnea & Christin.

Vi klev upp klockan fem i morse och drog ut alla sängkläder ur sängen och åt frukost, fixade mig lite och nu bär det iväg på en långresa ner till Stockholm.
När vi kommer fram till stockholm ska vi checka in på ett hotell vid namn Scandic Ariadne, tre kilometer ifårn Grönalund, som vi ska till i morgon.
Efter Stockholm ska vi iväg till Kålmårdens Kamping, som vi har hyrt en stuga på sex pers. DÄr ska vi åka på safarin och så klart gå runt på själva Zoo't.

Ni ska få följa med oss på bilder och lite text genom vår resa! Läs och njut, ha det bra där hemma!!Mamma & Ronny packar in i bilen. Lägg märke till mammas min, hon immiterar killen från "Ingen bor i skogen" med rosa byxor när han säger " HALLLAÅÅÅW!!! "...Jag & Ronny valde att sitta längst bak i den enorma 9:o plats buss. Mamma kallar den för " RÖDA FARAN "...Efter vi hade packat klart våga väskor, åkte vi ner till Rosenlundsvägen 43 och hämtade upp Linnea, Christin & Julia...And here is " THA DRIVA " ... Mor får börja köra röda faran, efter ett tag kanske Christin får ta över ratten så får mor vila lite....

Klockan är nu 7.10 am, och jag är lite trött, ni får nu vänta på nästa inlägg som jag tror jag kommer lägga in ikväll. Så ta er i ackt! Missa inte nästa avsnitt av " The Joyful holiday With Two Happy Families! "

NU ska jag sova lite tror jag. Ha det bra!

PEACEEE!!

Universum, är det verkligen oändligt?!

Det är en fråga som många forskare och civilapersoner frågar sig varje dag! Frågorna om universum tar aldrig slut. Det låter hemskt, men sanningen är att utvecklingen av forskningen har inte gått så pass långt än att man kan ta reda på vad den mörka materian är för något.

Detta är ett väldigt intressant ämne tycker jag! Jag funderar ofta på, när jag står ute på balkongen vid midnattsmörker, om universum har ett slut eller inte. Det är ett enormt stort projekt, och forskarna längtar tills den nya teleskopet med 20 m2 lins och bästa skärpa.


Kan ni tänka er att det finns några biljoner mer stjärnor lika stor som vår sol, på 695 500 km i radie?, och även större! Vid dessa andra stjärnor skulle det möjligtvis kunna finnas planetsystem som liknar vårt! Det finns många teorier om det finns ännu en planet som jorden, Tellus, med eget liv.
Forskarnas Voyager 1 och 2 är på väg ut i Heilosfären, långt bortom vårt solsystem, och försöker att finna fler planeter i vår galax, Vintergatan. Än så länge har inte några rymdsonder gått utanför galaxen, men tekniken tar inte slut än på ett tag!

Några av mina frågor, innom Universum:

* Är Universum verkligen oändligt?
* Finns det fler planeter med liv?
* Kommer tekniken att gå så långt att vi kan resa ut i rymden till andra planeter?
* Hur länge kommer Tellus att vara okej att leva på?
* Om det dör en stjärna nära vårt solsystem, vad händer då?
* Är Mars någonting att se fram emot?
* Vad kommer hända om det blir jordens undergång?

Endast ett litet antal frågor som är svåra att ge svar på.Kommentera väldigt gärna frågor till mig så kan jag svara på dem så gott jag kan!
Några frågor som skulle kunna vara möjliga att svara på, helst några fakta frågor om ni vill ha mer fakta om det fantastiska Universum vi lever i...

Ge mig er version av universum!

Ha en trevlig dag, och funderna på hur liten egentligen du är jämfört med den "Oändliga" rymd. PEEACE!!

Nagareboshi Gin, info - Part 2

Jag återkommer med denna historia...

Nagareboshi Gin, info - Part 1

Nagareboshi Gin är en serie i kategorin Anime, och kommer från landet Japan.  Det handlar om en hund vid namn Gin, som blivit vildhundarnas flockledare efter den tidigare ledaren, Ricki. Gin och de andra hundarna hade samlat stridshundar från hela landet och informerat dem att de ska döda den fruktansvärda björnen, Akakabutu, som också samtidigt bildat en trupp av krigsbjörnar.

Från början
Det är vinter och björnen sover inte i ide tack vare jägaren, Gohei, som sköt bort björnens högra öga. Hans centrala nervsystem har målet att döda alla som kommer i hans väg, samt de som är helt oskyldiga människor.
Gohei's hund Riki är far till Gin som just nu bara är en vacker tigerrandig hundvalp som kommer att bli en extraordinär björnhund.
När Gohei och Riki är ute efter Akakabutu blir de fågna i en spriga i marken medan björnen håller vakt, och vill få tag på Gohei. Riki går ut i strid och attackerar den hemska björnen och får stora sår, medan Daisuki och Gin kommer med den lilla skotern får Riki se sin son för första gången innan han försvinner ner vid branten.

Gohei tränar Gin till björnhund på ett väldigt speciellt sätt, att slå den oskyldiga valpen med en käpp på nosen för att lära hur han ska lära sig smärtan av en björnram.
Tillslut är Gin en vältränad björnhund.

När Gohei tränade Gin ute i naturen följde Daisuki med. Gohei siktade med sitt gevär mot en fågel och bara väntade på rätt ögonblick, och han sköt. Fågeln föll ner i vattnet och Gin hoppade ner i vattnet på Gohei's befallning.
En annan hund kom och tog fågeln när Gin var bara några decimeter ifrån fågeln, det var den mystiska hunden John, som snabbt försvinner med fågeln...

Fortsättning fölger...Kommentera gärna om det är något som inte stämmer...

Ha en bra kväll, nu blir det te...   PEACEE!

Allergi? Kanske... nej!

Har du trott att du har varit allergisk, fast du egentligen aldrig försökt att övervinna det?
Det gjorde jag! I hela mitt liv har jag blivit tillsagd att jag är allergisk och börjat trott på det, men det kan ju vara så att man växer ifrån det så säga.

Om man har trott att man har varit allergisk hela sitt liv, coh nästan alldrig varit näare ett djur på det sättet som om man bor hos det, hur kan man då veta att man är värkligen jätte allergisk?
För när man har varit eller är bara lite känslig för djur så kan man få utslag eller någon form av astma anfall när man är i närheten av dem, och då är det ju klart att man går därifrån och undviker dem mer än gärna för att slippa det. Men man kan nog kanske övervinna den allergin genom att man umgås med dem en lite längre tid och kanske kan vänja sig eller få kroppen att förstå att det inte är något som den behöver vara attackerande emot. 

Gör så här: Anta att du är allergisk mot katter. Bosätt dig i minst två veckor hos en bekant med exempelvis fyra katter, och se vad som händer i slutet av veckorna. Om man inte är för känslig så borde de funka ganska bra att få kroppen att förstå att det är okej.

OBS! Bör inte testas om man brukar få stora astma anfall vid djurs närhet!!

Jag har nu bott hos min syster med fyra katter och en hund i en vecka nu, och ska bo här i två veckor till! Jag brukar få något litet nysanfall eller utslag i form av exem, men det känns som om kroppen har vänjt sig vid denna miljö på denna vecka.Va försiktig om du ska testa detta i början, för man vill väl inte nysa ihjäl dig!!!

Nej, nu har jag glass som tittar på mig med valpögon så ja måste nog sluta skriva
Ha det gött!   PEACEE!!


Frågor...några svar?

Nu hade jag tänkt att göra några X-frågor som jag svarar på och ni kan svara på dem också om ni vill...

Har du någongång...
(X)...kännt att du är borta, att ingen ser/pratar med dig fast du är omkring folk?
( )...druckit så mycket så att du kan somna vart som helst du befinner dig?
(X)...skrattat så mycket att du ramlat av stolen och slagit i huvudet men fortsätter att skratta?
(X)...vandrat över en sommaräng med någon som du älskar?
( )...fått i dig för mycket salt så att du har spytt?
( )...gått omkring naken på en uteservering?
(X)...tävlat med några polare vem som kunde dricka mest mjölk?
( )...haft sex på en offentlig plats?
(X)...sett alla dagens händelser i repris innan du ska sova?
( )...blivit förälskad i någon från internet?
( )...haft en katt på huvudet?
(X)...suttit i en torktummlare och lett mot kameran?
(X)...druckit mer än tre koppar teh på en kväll?
(X)...druckitcola genom sugrör upp i näsan?

Skulle du vilja...
( )...gå på regnrocken och dansa på borden?
(X)...hoppa bungyjump/fallskärm även om du var höjdrädd?
(X)...köpa en till chockladkaka efter tre stycken?
(X)...ha sex på ett väldigt roligt och spännande ställe?
(X)...gå på ett nöjesfält/tivoli/zoo och köpa heliumbalonger?
(X)...besöka ett land du aldrig trodde fanns?
( )...gå på en extremt naken photo-session?
( )...besegra dina fobier?
(X)...äta den dödliga fisken i Japan?
(/)...vara en vegeterian?

Tror du på...
( )...gud?
(X)...att jag har kommit på dessa frågor själv?
(X)...att enhörningar finns men är fridlysta?
(X)...de övernaturliga?
( )...att framtiden kommer innehålla mänskliga robotar?...
(X)...eller svävande bilar?
( )...att man skulle kunna spela nyckter efter en halv 75:a?

Har du drömt...
( )...att du har haft sex med någon av samma kön?
( )...hur du kommer att dö?
(X)...att du flyger mellan moln i oändligheten?
(X)...hur du föll ner för en evig klippa?
(X)...att du blivit jagad av en REX?
(X)...intima saker med någon i samma klass?
( )...att du va fast i ett land av köttätande stora växter?


Är du...
( )...blind?
( )...världens grymaste människa?
( )...jätte kissnödig just precis nu?
(X)...rädd just nu? 
(X)...te sugen nu?

Vanliga...

DU
Namn?- Malin
Efternamn?- Söderström
Smeknamn?- Chiin
Ålder?- 16
Hårfärg?- Rödbrun
Ögonfärg?- Blå
Längd?- 164
Vikt?- 54

Okej detta var någonting av de trögaste att skriva och komma på alla frågor, så nu tycker jag att det för räcka med de jag skrivit nu...

Gör så här: Läs detta med någon person du nästan kan prata om allt och diskutera frågorna med varandra... De är roligast när man kommer på allt man gjort/tänkt på de senaste åren.


Svårt att veta vad du ska säga ibland?

Så kan det vara för mig!
Har någon känt nångång att ni har suttit vid massor av folk och du har bara lyssnat på vad dom säger?
Så är det väldigt ofta för mig, för jag kan säga att jag är en bra lyssnare men ingen bra talare. Men jag kan skriva ned vad jag tänker, för det är ju faktiskt inte att tala, offentligt.

Ex: När man umgås med mycket folk och man pratar om något allihopa, och så kommer det in på ett ämne som du också vill vara med på att prata om. Så du funderar på vad du ska säga, men det kan ta ett litet för lång tid.
Så när väl ni har kommmit på en extremt bra mening inom det ämnet så är det försent, ett nytt ämne har uppkommit, och du hann aldrig säga det du ville.
Har ni känt så nångång?! Jag slår vad om att många människor får uppleva det.

Ex: Denna gång sitter du också ibland folk och alla pratar nästan i munnen på varandra men någon gång kan det hända att det finns några små tysta stunder. När en sådan tyst stund kommer och du vill säga något, kommer det fram en respektlös typ upp framför dig och kan säga något helt värdelöst.
Totaly fuckin' NOT awesome man!, tänker man.

Ex: Folk - Du har något du vill säga, du får chansen att säga det du vill, och alla lyssnar på dig. Du säger det du har funderat på och det kommer någon person i folkgruppen och säger något som verkar emottagande och alla nadra skrattar. SKITKUL! Skratta med? Njaea, gör det om det känns bättre.


Jag tycker att det är så himla respektlöst att gå fram och hindra andra för att säga något för att man själv vill ha ordet och de som kanske säger något som andra skulle kunna fundera på ett tag inte får säga det.


Hmm, undra vad hon kommer säga inom en snarframtid!
Vad tror du?


Nu blir det teh dags!, ha en trevlig kväll alla glada!    PEACEEEE!


Det finns väldigt många irriterande människor!!

De människor som irriterar mig mest, är nog de som försöker ta all uppmärksamhet och gör så att andra mår dåligt och bara vill försvinna därifrån.
   Jag är en sådan människa som inte vill ha så himla mycket uppmärksamhet, utan jag är en mycket hemlig men ändå kan prata med folk om allting person.
   Hur kul är det om man tillexempel sitter i ett klassrum och läraren håller på att föreläsa, och en elev sitter och "mhmm:ar" åt varje svar läraren  säger. Det kan också vara att de säger att de inte förstår någonting över huvudtaget och skriker åt läraren att hålla käften, men ändå tar all uppmärksamhet att låtsas vara den "dumma korkade snygga" personen i hela klassen. 
   Vissa personer kan komma in i ett klassrum och säga; Jomen Tjaa!! Fan va het du är i dag då (läraren)".

Vad jag tycker; jag tycker att det är extremt jobbit med dessa människor och de ska inte ta andras plats någonstans, utan de ska "tagga ner" lite tycker jag. Men visst är det kul att någon är glad, men inte att de är glad för att de trycker ner andra! Det kan vara från, ilskna blickar till "Faan vad dålig och kass du är!!!"....

De som vill dra åt sig, kan också vara alldeles för närgångna också! Ex: När man går i en korridor så kommer de någon och skriker "Nemen tjena Brruden!!!", skit högt och kramar varandra över hela koridoren typ.

Men de kan också göra så att de drar till sig mycket uppmärksamhet genom vilka kläder de använder också.
Och hur de beter sig, det är bara de som inte förstår vad riktig vänskap är!
Vad tror ni att hon gör för att få uppmärksamhet?Nemen, nu ska jag dricka teh, så ha en asgrym natt alla glada! (På rätt sätt) PEACEEEEE!!


Geisha?


Ordet 'Geisha' är ett Japanskt ord och betyder vacker och blommande. De Japanska Geishas bär en kimono som består av flera olika tyg ovanpå varandra, det kan vara upp till 5-7 olika tyg!
Det yttersta tyget är det vackraste med blommor och fåglar m.m.
Förutom kläderna så går de i ovanliga skor som de måste öva att gå i på flera veckor. De har också en annorlunda make-up, de målar sig nästan vit i ansiktet och målar fanstastiska mönster runt ögonen med vackra färger.
De sätter upp sitt hår med underbara smycken och blommor.
Dessa Geishas uppträder för rikare folk i Japan och gör en vacker och kompliserad uppvisning. Det kan vara en geisha som sitter och spelar på en Japansk fiol medans den andra dansar väldigt magnifikt.

Jag tycker att Japanska Geishas är väldigt vackra, och jag skulle själv vilja äga en kimono. Men de kan kosta över flera tusen! Just nu äger jag en Yukata från Japan och 3 Yukatas från Thailand, men någongång i framtiden ska jag göra en sådan och åka till Japan och bosätta mig där!
Det finns väldigt många anledningar till att jag älskar Japan så mycket;
*Vacker natur
*Älskar storstäder (Tokyo)
*Språket är ett så vackert och vill lära mig det så fort som möjligt
*Japansk MAT! (sushi)
*Himmelska inredningar i hemmet
*TE från Japan
*Människorna i Japan (Så vackra)
* M.fl.

Visst skulle det vara härligt att bo där i Tokyo och man ser staden från sin höga lägenhet och ser ner på alla människorna som går på gatorna nedanför? Jag skulle kunna göra nästan vad som helst för att jag ska kunna komma så långt att jag reser dit och hittar en lägehet i Tokyo. Går på Högskola I Japan, helst i en skola med skoluniformer! De är så vackra, och mycket roligare. Enligt min åsikt!
Cherry Blossoms är Japans kännetecken, de är ett träd med rosa blommor och finns överallt i Japan.

GEISHASVem tycker inte att dessa fantastiska människorna är vackra?
Om det finns någon, så tar jag upp den pplats som blir över för jag har en stor kärlek till dessa människor!Nu ska jag gå och umgår med min bror!! Hej då!!      PEACEEEE!!


Maria*

En person som har funnits i mitt liv i tre år, sedan i sjuan.
Jag satt i matan alldeles själv, för att jag var ny och jag kände knappt någon och denna person kommer och sätter sig med mig och hennes två andra vänner, Evelina och Linn.
Vi fyra har varit som ett klick till vänskap och vi har aldrig varit ifrån varandra som de flesta "Tjejgäng", som kan göra allt för att de ska bli sur på varandra. Men med oss har det aldrig hänt!
Det ända som kan hända mellan mig och maria är att vi kan ha en extremt stor "CATFIGHT!". Okej ja, vi Slåss, med naglar och klor och slag. Men jag kan inte säga att det inte är något av det roligaste i mitt liv.
Jag kan säga att jag kommer att ha märken efter dig i hela mitt liv! Ett antal ärr på mina händer.

Maria är en sådan person som aldrig kan gå på skolan utan att ha bestämt vad hon ska ha på sig för kläder inför flera dagar på skolan. Hon syr väldigt mycket, och det kan se ut som om hon kommer med något nytt varje dag men det hon har gjort är att konstruera nya stilar och lagt ihop dem. Bär väldigt mycket kjolar och klänningar!
Hon har enormt många skor och många av dem är högklackat som hon kan gå på skolan med och alltid blir jag aldrig lika förvånad över att hon har en så underbar stil varje dag. Det kan jag inte förstå!!!

När man ska åka och shoppa med Maria på stan så springer hon runt överallt och ser massor av saker som hon vill så gärna köpa, men när dagen är slut och vi ska åka hem kan hon bli arg för att hon inte köpte den och den och den. 

Maria kan ha ett drastiskt temperament och det kan gå så fort innan hon slår någon person i huvudet i närheten. Det kan vara roligt att se, men inte vara offret! För det mesta.

MARIA
Det va du som ville att jag skulle skriva om dig, så varsågod!


Ha en trevlig kväll alla glada!   PEACEEE!!


Tidigare inlägg
RSS 2.0